AVÍS LEGAL

El present avís legal regula les condicions d’ús, de prestació de serveis i de venda i lloguer de béns d’aquest portal web d’acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la legislació que la desenvolupa.

El fet de visitar aquestes pàgines per part d’un usuari, implica que ha llegit el present avís legal i que accepta plenament les condicions d’ús, la clàusula sobre propietat intel·lectual de tota la informació exhibida en aquest lloc web, la limitació de responsabilitat i la clàusula de protecció de dades.

Aquest portal web és propietat de Associació Cultural Carena, amb domicili del carrer Copèrnic 8, 08021 Barcelona, amb CIF G-08956971. La nostra adreça electrònica de contacte ésinfo@carena.org

 

  1. Condicions d’ús

L’usuari es compromet a utilitzar de forma diligent i de conformitat amb la llei, la bona fe i a la moral, el contingut i els recursos que aquest lloc web posa a la seva disposició, d’acord amb les presents condicions d’ús i al avís legal. Tots els serveis oferts en aquest lloc web són gratuïts. S’autoritza la visualització dels continguts del lloc web als usuaris que accedeixin al mateix, i a efectuar les descàrregues que el lloc permeti, així com a reproduir els elements destinats a això, sempre que cap d’aquests elements siguin cedits a tercers o s’instal·lin en un servidor d’una xarxa local, de manera que sempre s’accedeixi als continguts a través d’aquest lloc web. La distribució, cessió, modificació, accés, comunicació pública o privada, descàrrega, visualització o explotació d’algun tipus dels recursos i continguts d’aquest lloc web queda expressament prohibit per a qualsevol que accedeixi, llevat que hagi estat autoritzat pel titular dels drets d’explotació.

Associació Cultural Carena es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquest lloc web, podent fins i tot limitar parcialment o totalment l’accés a continguts que anteriorment fossin de lliure accés o fixar un preu per a continguts que anteriorment fossin gratuïts. Igualment es reserva el dret a suspendre els serveis que ofereixi en aquest lloc web de forma temporal o definitiva, sense que sigui necessari que hi hagi previ avís, o fins i tot tancar el lloc web sense comunicació als seus usuaris, sense que se li pugui exigir cap responsabilitat.

Per als continguts del present lloc que requereixin un nom d’usuari i una contrasenya per al accés, es requerirà a l’usuari perquè es registri prèviament, el qual es compromet a guardar aquestes dades en un lloc segur, sent de la seva responsabilitat l’ús que es faci l’usuari i contrasenya que tingui assignats. Així mateix, Associació Cultural Carena es reserva el dret a donar de baixa de forma temporal o definitiva a qualsevol usuari registrat i a impedir-li l’accés a la zona d’usuaris registrats, si així ho estima convenient, sense que per això li pugui ser reclamada responsabilitat. Terceres persones físiques o jurídiques que vulguin posar enllaços als seus llocs o pàgines web que s’adrecin a aquest lloc web, hauran de demanar, amb caràcter previ i per escrit, permís a Associació Cultural Carena, sense que la concessió d’aquest permís impliqui res més que no sigui estrictament el dret a posar un link que enllaci a aquest lloc web.

  1. Limitació de responsabilitat

Associació Cultural Carena no es responsabilitza dels continguts, opinions, serveis i productes que puguin arribar a l’usuari a través d’aquest lloc web i siguin responsabilitat o propietat d’empreses o persones alienes a Associació Cultural Carena , bé sigui de la qualitat dels mateixos o de la seva adequació a la legislació vigent en cadascuna de les matèries que els afectin. Els enllaços o links que conté aquest lloc web, poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals Associació Cultural Carena no té cap tipus de control, pel que declinem qualsevol responsabilitat respecte de la informació, programes, productes o serveis que pugui trobar-se fora d’aquesta web i no estigui gestionada pel nostre personal, tot i que s’accedeixi a ella a través d’aquest portal. En conseqüència, l’Associació Cultural Carena no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin causar a l’usuari o a tercers.

Associació Cultural Carena tampoc serà responsable dels danys a qualsevol nivell en els sistemes informàtics propietat d’usuaris o tercers que accedeixin i utilitzin el contingut d’aquest lloc web, incloent, però no limitant-se, als produïts per virus o entrada il·legítima en sistemes informàtics. Igualment, no serà responsable de l’ús inadequat d’aquest lloc web i de cap manera per la caiguda, absència o interrupció de tots o alguns dels serveis del lloc. Aquest lloc web recull informació estadística dels usuaris que el visiten mitjançant “cookies” al disc dur del visitant. La informació continguda en la mateixa manera identifica ni és susceptible d’identificar personalment l’usuari, és a dir, és anònima. La informació que l’Associació Cultural Carena pugui demanar mitjançant l’ús de les “cookies” s’usarà per millorar el lloc web i augmentar l’efectivitat del mateix. El mateix usuari pot desactivar en el seu navegador l’ús de les “cookies”, encara que el lloc web podria no visualitzar correctament.

  1. Drets de propietat intel·lectual

La totalitat dels continguts mostrats en aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, com el seu disseny gràfic, o qualsevol altre element que pugui incorporar-se en un futur, es troba protegit per drets de propietat industrial o intel·lectual titularitat de l’Associació Cultural Carena o bé dels seus llicenciands i l’usuari ha de respectar.

Associació Cultural Carena es reserva el dret d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat industrial i/o intel·lectual.

  1. Protecció de dades

En compliment de la Llei de Protecció de Dades i la legislació que la desenvolupa, l’usuari serà informat de manera individualitzada per a cada procés de recollida de dades de caràcter personal del caràcter necessari dels mateixos per poder oferir-los el servei o producte, sense els quals no serà possible a Associació Cultural Carena oferir el mateix.

La informació que es rebi a través d’aquest lloc web, mitjançant els seus formularis o mitjançant correu electrònic, serà objecte de tractament automatitzat informàtic i s’incorporarà en fitxers titularitat de Associació Cultural Carena , el qual garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació o cancel·lació, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. En cas de revocació del consentiment prestat, l’Associació Cultural Carena es reserva el dret de suspendre la prestació de serveis o la venda o lloguer de béns als usuaris, mentre es torni a autoritzar la propietària del lloc web l’accés a les seves dades personals.

Associació Cultural Carena guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat a través d’aquest lloc web i adoptarà les mesures necessàries, en compliment de la legislació vigent en la matèria, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament, accés o cessió no autoritzats.

X